Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
20/12/2017 | 14:26

Εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις Τροποποίησης – Παράτασης του χρονοδιαγράμματος για την υποβολή αιτήσεων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στα κάτωθι Μέτρα:

3.1.8 & 4.1.20 – Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

3.1.22  – Προστιθέμενη  αξία,  ποιότητα  των  προϊόντων  και  χρήση  των  ανεπιθύμητων αλιευμάτων

3.2.2 & 4.2.4 – Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια

3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η 28.02.2018 & ώρα 14.00.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας 26713-60643, 26713-60573.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ