Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια
Οικολογία
19/10/2017 | 12:58

Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η αρ.:1405/26.09.2017 Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση, για υποβολή αιτήσεων, υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στην Υδατοκαλλιέργεια  – Μέτρο 3.2.2 (παραγωγικότητα, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμός, υγεία των ζώων, ποιότητα των προϊόντων, αποκατάσταση, συμπληρωματικές δραστηριότητες) & Μέτρο 4.2.4 (ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, γίνεται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 10.10.2017 και λήγει στις 10.01.2018 & ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας:  26713-60573, 26713-60643, και 26713-60572.

Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer