Παναγής Καππάτος: Ένα σημαντικό σχέδιο νόμου για τον πρωτογενή τομέα και τη ζωική παραγωγή
Πολιτική
26/11/2021 | 14:06

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που συζητούμε σήμερα φέρει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ένα χαρακτηριστικό που συναντούμε συστηματικά στην κοινοβουλευτική συζήτηση και που ως πλειοψηφία έχουμε συμφωνήσει να θωρακίσουμε. Πρόκειται για παρεμβάσεις διορθωτικής φύσης σε νομοθετικά πλαίσια τόσο ασαφή όσο και δύσκολα στην κατανόηση και τελικά, στην εφαρμογή τους.

Μια τέτοια περίπτωση έρχεται να θεραπεύσει το παρόν σχέδιο νόμου. Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ν. 4056/2012, καθώς και η απουσία ενός ενιαίου πλαισίου εφαρμογής, αποτέλεσαν έναν εκρηκτικό συνδυασμό στον πυρήνα της ελληνικής κτηνοτροφίας, που σήμερα διορθώνουμε. Τόσο με τη διευκόλυνση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όσο και τις διατάξεις σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων, επιλύονται εκκρεμότητες θεσμικές και ουσιαστικές που το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο καθιστούσε μετέωρες.

Πιο αναλυτικά, με το παρόν σχέδιο νόμου συντελείται μια σειρά παρεμβάσεων που αξίζει να επισημανθούν. Μεταξύ των άρθρων 3 έως και 9 επικαιροποιείται η έννοια των ορισμών που αφορούν στα πρόχειρα καταλύματα ζώων και στον λειτουργικό χώρο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Ακολούθως, επιτρέπεται η μείωση της ελάχιστης απόστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μέχρι και 50% από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας. Τέλος, παρέχεται η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα τροποποίηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής του ζωικού κεφαλαίου ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων.

Με τα άρθρα 10 και 11 παρατείνεται το χρονικό διάστημα αναστολής κατεδάφισης, αυθαίρετης κατασκευής, κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε εννέα μήνες αντί εξήντα ημερών που ισχύει σήμερα. Ταυτόχρονα, μειώνεται σημαντικά το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και διατήρησης σε 5% από 20% που ισχύει σήμερα.

Με το άρθρο 12 επανακαθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την εισήγηση της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων επί παραβάσεων σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, υπολειμμάτων, καθώς και ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Τέλος, με το 13ο άρθρο του νομοσχεδίου ανατίθενται καθήκοντα και εξουσίες ανακριτικού υπαλλήλου σε συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Συνεργατισμού του Υπουργείου, καθώς και αυξημένες εξουσίες στο πλαίσιο διενέργειας ΕΔΕ, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη και πιο αξιόπιστη η εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στη δική μου ανάγνωση είναι εμφανείς τρεις κομβικές κατευθύνσεις που το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και είναι χρήσιμο να αναφερθούν. Η πρώτη αφορά σε εκείνο που ευθύς εξαρχής έχουμε επισημάνει: Τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού, ασφαλούς, ευέλικτου και σύγχρονου πλαισίου για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Τη μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών κατά τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Και τέλος, την επίλυση ζητημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή υφιστάμενων διατάξεων.

Το δεύτερο σημείο συνδέεται με τον ρόλο των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου να διενεργούν ελέγχους και να επιβάλλουν κυρώσεις. Το παρόν σχέδιο νόμου διαμορφώνει τις συνθήκες ανάπτυξης μιας εύρυθμης και ταχείας διαδικασίας ελέγχου και κυρώσεων, με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάληψη καθηκόντων ελέγχου και επιθεώρησης προς όφελος του ελεγκτικού μηχανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το τρίτο σημείο πρόκειται για τη διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών βιωσιμότητας και εκσυγχρονισμού των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Με τον στόχο να επιτυγχάνεται με τη θέσπιση διαδικασιών που θα τελούν υπό κατάλληλα οργανωμένη εποπτεία, μειώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, εδραιώνοντας παράλληλα μια νέα κουλτούρα, φιλικότερη προς το αγροτικό επιχειρείν

Είναι, επομένως, εμφανής η επιθυμία μας όχι μόνο να αφήσουμε πίσω ένα νομικό οπλοστάσιο ασθενές και ακατάλληλο για τις ανάγκες του σύγχρονου αγροκτηνοτροφικού παραγωγού, αλλά και να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης μιας σειράς νέων ευκαιριών. Το να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα στον τομέα της κτηνοτροφίας και τη δημιουργία υγιών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τους εποπτικούς μηχανισμούς, κινείται στη δική μας λογική και ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα. Η βελτίωση, ακόμα, των προϊόντων που παράγονται προς όφελος τόσο των επενδυτών όσο και των καταναλωτών, αποτελεί αδιαμφισβήτητη στόχευσή μας. Το να στηρίξουμε, για παράδειγμα, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης της χώρας ή να ενισχύσουμε τους κτηνοτρόφους και όσους απασχολούνται στην αγροτική οικονομία, βρίσκεται ως αίτημα στον πυρήνα της πολιτικής και ιδεολογικής συγκρότησης μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θετική ψήφος σε ένα νομοσχέδιο που διορθώνει παραλείψεις, αστοχίες και λάθη εκείνου που αντικαθιστά, είναι δείγμα θεσμικής ωριμότητάς μας. Όταν δε αφορά σε ρυθμίσεις για τον αγροτικό κόσμο, τους παραγωγούς και τα προϊόντα τους, η θετική ψήφος υπερβαίνει τα όποια θεσμικά πλεονεκτήματα και γίνεται πλεονέκτημα της κοινωνίας.

Και αυτό, γιατί όσο και αν οι ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου νόμου αφορούν στους κτηνοτρόφους, δεν μπορούμε παρά να ομονοήσουμε την πολλαπλή επίδρασή τους στην αγροτική παραγωγή, την οικονομία της υπαίθρου, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων της πατρίδας μας. Αυτός είναι ένας ακόμα εξαιρετικός, ουσιαστικός λόγος να ψηφίσουμε θετικά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ