Π.Ε. Κεφαλονιάς: Δήλωση απόδοσης τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων
20/04/2021 | 16:35

Το Τμήμα Αλιείας Περιφ/κής Ενότητας Κεφ/νιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας για την επιβολή τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν.4646/2019 (Α΄201), σύμφωνα με την αριθ. Α.1201/31-8-2020 Απόφαση των Υπ. Οικονομικών – Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής – Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2021, σύμφωνα με την αριθ. Α.1069/26-3-2021 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ