Ανακοίνωση της ΕΛΜΕΚΙ
Όριο ηλικίας για την εγγραφή μαθητών στα ημερήσια ΕΠΑΛ: Πριμοδότηση της κατάρτισης και της φθηνής εργασίας!!!
Κοινωνία
28/04/2020 | 14:11

Η ΕΓ του ΝΤ Κεφαλονιάς – Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει το γεγονός ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την παιδεία θέτει με τα άρθρα 51 – 52, εκτός των άλλων, όριο ηλικίας (το 17ο έτος) για τις εγγραφές και μετεγγραφές σε ημερήσια ΕΠΑΛ. Η ΝΔ υλοποιεί τις κατευθύνσεις των ΣΕΒ – ΕΕ – ΟΟΣΑ για στροφή στην κατάρτιση, ενισχύει την ιδιωτική εκπαίδευση και τη φθηνή εργασία για το κεφάλαιο, αξιοποιώντας το «θολό τοπίο» των σχολών μαθητείας που διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ισχυρισμοί της περί «αποσυμφόρησης των, ήδη κορεσμένων, ημερησίων ΕΠΑΛ» και για «αποτελεσματικότερη πρόληψη φαινόμενων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού» είναι αυθαίρετοι, δεν στηρίζονται σε καμία επιστημονικοί μελέτη, καθώς και προκλητικοί. Πόσο μάλλον που στην Ελλάδα, σήμερα, συστεγάζονται Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, όπου οι ηλικιακές διαφορές του μαθητικού δυναμικού αποτελούν πράγματι σοβαρό πρόβλημα.

Οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες, αφού ένα σημαντικό τμήμα του μαθητικού δυναμικού (πχ. απόφοιτοι ΓΕΛ που θέλουν να συνεχίσουν στα ΕΠΑΛ, απόφοιτοι ΕΠΑΛ που θέλουν άλλο τομέα ή ειδικότητα, παλαιοί απόφοιτοι) δεν θα μπορεί ποτέ να αποκτήσει είτε απολυτήριο Λυκείου είτε πτυχίο άλλου τομέα ή δεύτερης ειδικότητας της επιλογής του. Σε μια σειρά περιοχές (πχ. Κεφαλονιά, Ζάκυνθος) δεν υπάρχουν καν εσπερινά ΕΠΑΛ, ενώ και στα δημόσια ΙΕΚ δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες ειδικότητες, αποκλείοντας πλήρως μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν τις ειδικότητες που δεν υφίστανται πουθενά. Οι συνέπειες δεν αφορούν μόνο εγγραφές και μεταγραφές μαθητών από ΓΕΛ σε ημερήσια ΕΠΑΛ. Αφορούν εργαζόμενους μαθητές μαζί με μεταναστόπουλα και προσφυγόπουλα που υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την τυπική εκπαίδευση, μαθητές – ακόμη και μικρότερων ηλικιών – που μπαίνουν στη διαδικασία των διαρκών μετακινήσεων και της εγκατάλειψης των ειδικοτήτων που επέλεξαν (λόγω και της μη αντιστοιχίας παντού τομέων – ειδικοτήτων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ). Αφορούν και τους ήδη φοιτούντες μαθητές των ημερήσιων ΕΠΑΛ, αφού αμφισβητείται η συνέχεια της λειτουργίας τομέων και ειδικοτήτων και διευκολύνεται το κλείσιμό τους, όπως και το κλείσιμο τμημάτων και σχολείων. Είναι κατανοητό το τι σημαίνουν οι εξελίξεις αυτό για τους εκπαιδευτικούς, τις οργανικές τους θέσεις και το δικαίωμά τους στη μόνιμη σταθερή εργασία. Επιπλέον, δεν παίρνεται κανένα μέτρο στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΕΠΑΛ, ημερήσια και εσπερινά, ενώ παραμένει και όλο το πλέγμα των διακρίσεων σε βάρος των μαθητών.

Πρέπει να σημειωθεί πως η μετακίνηση από τα ημερήσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προς τις δομές κατάρτισης και η όποια ενδεχόμενη στα εσπερινά, γίνεται σε ένα πλαίσιο πολλαπλής διαφοροποίησης και διακρίσεων σε βάρος των μαθητών και των δημόσιων ΕΠΑΛ, που ευνοεί την ιδιωτική εκπαίδευση, την κατάρτιση και την άμεση ένταξη (νόμιμη ή παράνομη) στην αγορά εργασίας, με όρους φθηνού εργατικού δυναμικού. Έτσι, δεν παίρνεται κανένα μέτρο στήριξης της γενικής παιδείας στα ΕΠΑΛ (πέρα από τα ληξιπρόθεσμα και αποσπασματικά προγράμματα τύπου Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ – ΜΝΑΕ), δεν θεσμοθετείται ούτε θίγεται από το νομοσχέδιο ο ορισμός μέγιστου αριθμού 10 μαθητών στα εργαστήρια κλπ. Επιπλέον, όπως έχουμε καταγγείλει, παραμένουν μια σειρά διακρίσεις που αφορούν πρακτικά την μη κάλυψη ενιαίας ύλης σε ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ, διαφοροποιήσεις μεταξύ τους και σε σχέση με τα ΓΕΛ στη δυνατότητα ή μη χρήσης του ειδικού ποσοστού για την εισαγωγή τους σε κάποιες σχολές, τον αποκλεισμό των υποψηφίων των ΕΠΑΛ από τη δυνατότητα εισαγωγής στις ανώτατες στρατιωτικές και συναφείς σχολές κοκ. Επιπλέον, δεν θεσμοθετείται καμία διευκόλυνση και μέτρο για εργαζόμενους μαθητές και μεταναστόπουλα – προσφυγόπουλα αυτών των σχολείων.

Με όλα τα προηγούμενα η κυβέρνηση διαχειρίζεται σε όφελος του ιδιωτικού τομέα και της κατάρτισης τη νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί με το ισχυρό ταξικό φίλτρο της τράπεζας θεμάτων, σε όλους τους τύπους λυκείων. Το βλέμμα της είναι στραμμένο στο να εντάξει πολύ μεγαλύτερο δυναμικό κατευθείαν στην κατάρτιση, διαμορφώνοντας όρους επαναφοράς των ΣΕΚ του Αρβανιτόπουλου: μόνο κατάρτιση και φθηνή εργασία, χωρίς καμία γενική παιδεία, μέσα από μια πλειάδα δομών όπως μεταγυμνασιακά ΙΕΚ, σχολές μαθητείας κλπ. Η ιδιωτική κατάρτιση πριμοδοτείται και με όρους που αφορούν τη διαδικασία των εγγραφών και μετεγγραφών (απεριόριστοι χρόνοι εγγραφών, διαφορετικά προαπαιτούμενα σε σχέση με τα ΕΠΑΛ πχ. μη απαίτηση πιστοποιητικού από ΕΡΓΑΝΗ κλπ.).

Διεκδικούμε:

–                           Να αποσυρθεί κάθε διάταξη που αφορά τη θέσπιση ηλικιακού ορίου στα ημερήσια ΕΠΑΛ (άρθρα 51 και 52), συνολική απόσυρση του νομοσχέδιου.

–                           Να δίνεται η δυνατότητα σε όλους εκείνους που θέλουν απολυτήριο λυκείου να μπορέσουν να σπουδάσουν για να το αποκτήσουν, χωρίς κανένα φραγμό.

–                           Μέτρα διευκόλυνσης κι όχι νέα εμπόδια για αποφοίτους, εργαζόμενους μαθητές, μεταναστόπουλα και προσφυγόπουλα.

–                           Όχι στις αναγκαστικές μετακινήσεις μαθητών, προκειμένου να φοιτήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

–                           Καμία αμφισβήτηση της δυνατότητας συνέχισης των σπουδών στον τομέα και την ειδικότητα που επέλεξαν οι μαθητές των ΕΠΑΛ.

–                           Όχι στις καταργήσεις τμημάτων – τομέων – ειδικοτήτων και σχολείων.

–                           Όχι στην υποχρεωτική προσφυγή ανήλικων μαθητών στην κατάρτιση, μέσω των μεταγυμνασιακών ΙΕΚ, των σχολών μαθητείας και διάφορων άλλων δομών.

–                           Στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΕΠΑΛ, με ενίσχυση της γενικής παιδείας και με μέτρα στήριξης των εργαστηριακών μαθημάτων (πχ. 10 μαθητές ανά εργαστήριο).

–                           Κατάργηση όλου του πλέγματος των ανισοτιμιών και διακρίσεων σε βάρος των μαθητών των ΕΠΑΛ, ημερήσιων και εσπερινών.

–                           Κατάργηση της βεβαίωσης εργοδότη (ΕΡΓΑΝΗ) για την εγγραφή εργαζόμενων μαθητών στα εσπερινά, αφού αποκλείονται οι ανήλικοι μαθητές που είναι άνεργοι.

–                           Δυνατότητα λειτουργίας όλων των τομέων και ειδικοτήτων, με δυνατότητα εγγραφής χωρίς χρονικό περιορισμό, στα εσπερινά και ημερήσια ΕΠΑΛ όλης της χώρας.

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 2/5/2020, ώρα 19.30, οργανώνουμε ανοικτή ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Θέμα:

«Το αντιδραστικό Πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης
και οι συνέπειες της εφαρμογής του στα μορφωτικά δικαιώματα».

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Μαρίνης Σπύρος (μέλος ΔΣ της ΔΟΕ) και Ακτύπης Δημήτρης (μέλος ΔΣ της ΟΛΜΕ).

Καλούμε τους συναδέλφους νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές που ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν με το elme_ki@yahoo.gr, ώστε να τους αποσταλούν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer