Οικονομικά βοηθήματα από το Κληροδότημα «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας»
Κοινωνία
22/03/2021 | 11:07

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», σύμφωνα με την διαθήκη του Ευεργέτη, τον ισχύοντα Οργανισμό του Ιδρύματος ( Φ.Ε.Κ.815/1.11.1994 άρθρο 2 § α και ζ ) και των άρθρων 2 και 56 § 1 του Ν. 4182/2013, θα χορηγήσει οικονομικά βοηθήματα ως εξής:

  1. Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες  ευρώ (20.000€ ) για το έτος 2021*
  2. Θα χορηγήσει χρηματικό ποσό ύψους  πεντακοσίων ευρώ (500,00€ ) σε σαράντα (40)  αναξιοπαθούσες οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα.
  1. Η βεβαίωση των οικογενειών αυτών μπορεί να γίνει και από άλλους Φορείς Ν. Κεφαλληνίας.

*   Κάθε οικονομικό βοήθημα χορηγείται άπαξ και μόνο για το 2021

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο/η αιτών/αιτούσα πρέπει:

Να κατάγεται και να είναι μόνιμος/η κάτοικος Κεφαλονιάς.

Να είναι γραμμένος/η στο Μητρώο ή Δημοτολόγιο του Δήμου.

Να έχει ανάγκη οικονομικής βοήθειας.

Λόγω των συνθηκών της πανδημίας οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποστέλλονται σε κλειστό συστημένο φάκελο μέσω ΕΛΤΑ ή με ταχυμεταφορά (courier) στην διεύθυνση: Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», Καλ. Βεργωτή 5, Αργοστόλι Τ.Κ. 28100, Κεφαλληνία  (τελευταία ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας 7-5-2021).

Το κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος:

www.klirvaglianos.gr

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του Κληροδοτήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος

Η Πρόεδρος                                                                          Ο Γραμματέας

Ιλ. Τζανετάτου                                                                    Νικ. Μπούκας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia