Ο Δήμος Σάμης για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων
20/04/2021 | 12:40

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει ότι όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορικών στάντ, έχουν υποχρέωση, πριν κάνουν χρήση, να υποβάλλουν στον Δήμο αίτηση για να τους χορηγηθεί άδεια για το έτος 2021, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημερομηνία χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

Λόγω των εκτάκτων υγειονομικών μέτρων κατά της διασποράς του Κορωνοϊού (Covid-19), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Σάμης έως τις 14 Μαϊου 2021 ημέρα Παρασκευή.

Το έντυπο της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμο εδώ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2674360504-2674022640, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Σάμης