Ανακοίνωση της δημ. παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»
Ο Αμούργης για την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης
Πολιτική
06/02/2020 | 15:36

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5ης Φεβρουαρίου 2020.

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

Σχετικά με μία καθολική θεώρηση του προσδιορισμού των συντελεστών δημοτικού φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων του τρέχοντος έτους αλλά και των ανταποδοτικών τελών, προτείνονται από την παράταξή μας τα εξής:

Αφενός το μέγιστο εκ του νόμου προτεινόμενο όριο, δηλαδή 7 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο και όχι 10. Πρέπει με βάση την τρέχουσα άσχημη οικονομική κατάσταση του τόπου να βοηθηθούν αφενός οι ασθενείς κοινωνικές τάξεις και οικογένειες και αφετέρου να δοθεί ένα οικονομικό κίνητρο στους δημότες της Σάμης που θέλουν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν υγιώς την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του Ν. 1080/1980 η κατά τα ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται μέχρι τέλος του μηνός Οκτωβρίου, να κοινοποιείται στη ΔΕΗ μέχρι και της 30 Νοεμβρίου έκαστου έτους και οι οριζόμενοι διά αυτής συντελεστές φόρου να ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους και μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της απόφασης αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση των δημοτικών φόρων ή τελών – ή και η απαλλαγή τους – για ορισμένες κατηγορίες ατόμων. Βάσει της προτεινόμενης εισήγησης, προτείνεται η μείωση ύψους 30% σε πράγματι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συμπολιτών και συνδημοτών μας. Παρ’ όλα αυτά, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ αντιπροτείνει μείωση 40% για τις κατηγορίες αυτές των συνανθρώπων μας, άλλως κατά 35%. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες κοινωνικές ομάδες δεν αποτελούν την πλειονότητα των δημοτών, επομένως ακόμη μία μεγαλύτερη μείωση κατά 5 με 10% σε σχέση με αυτήν που προτείνεται στην εισήγηση δεν θα επηρέαζε σε ικανό βαθμό τον προϋπολογισμό του δήμου μας αλλά τουναντίον θα προσέφερε μεγάλη ανάσα σε περιπτώσεις δημοτών που χρήζουν άμεσης και έμπρακτης οικονομικής στήριξης.

Για το τρέχον έτος η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ έχει παγιωθεί και δεν μπορεί να αλλάξει λόγω του ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 δεν είχε ληφθεί η απαραίτητη απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο. Το γεγονός αυτό βέβαια οφείλεται στον νεοσύστατο χαρακτήρα του Δήμου και στο ότι αυτός βρισκόταν ακόμη στο μεταβατικό στάδιο συγκρότησής του. Ως εκ τούτου θα πρέπει, αρχής γενομένης από το έτος 2021, όπου συνολικά ρυθμίζονται τα δημοτικά τέλη μέσω της ΔΕΗ, να λάβει χώρα η μείωση του συντελεστή σε 7 λεπτά το τετραγωνικό από 10 που είναι σήμερα, καθώς και να αυξηθεί το ποσοστό μείωσης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα ανταποδοτικά τέλη, ώστε να δοθεί μια μικρή αλλά σημαντική μα όχι αμελητέα ανάσα στους συνδημότες μας. Η απόφαση όμως αυτή οφείλει να ληφθεί από το Σώμα ως το τέλος του Οκτώβρη του 2020. 

3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ύστερα από την απόφαση του σώματος για αναβολή ενασχόλησης του με το πρώτο θέμα, ήτοι την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του δήμου Σάμης και επανασυζήτησή του στην έκτακτη συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου 2020, αξίζει να σημειωθούν τα εξής συνοπτικώς:

Πρώτον, αποφασίστηκε ορθώς να εισαχθεί η πρόταση της παράταξής μας που αφορά την επισκευή του λιμενοβραχίονα στο τουριστικό αγκυροβόλι της Αγίας Ευφημίας, ως η σωστότερη και περισσότερο εξειδικευμένη περιγραφή του εν λόγω έργου, το οποίο έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί καιρό πριν. Να επισημάνουμε ότι τα πορίσματα που αναφέραμε στο προηγούμενο συμβούλιο μέσω του κ. Σωτηρόπουλου έχουν εξαχθεί ήδη από το έτος 2013.

Επίσης, θα ομαδοποιηθούν, άλλως ταξινομηθούν, ανά ενότητες ύλης τα επικείμενα έργα, ήτοι ανάλογα με το αντικείμενο της εκάστοτε προγραμματικής σύμβασης, ώστε να αποφευχθεί ο σοβαρός κίνδυνος απαγορευμένης κατά νόμο κατάτμησης έργων με απευθείας αναθέσεις.

Τέλος, η υλοποίηση των μελετών με αναφορά του έργου της προγραμματικής σύμβασης, με άλλα λόγια η συμπερίληψη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα στο ζήτημα της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίου στα σπήλαια της Μελισσάνης και της Δρογκαράτης, θεωρήθηκε επίσης αναγκαία από το δημοτικό συμβούλιο της 2ας Φεβρουαρίου, όπως προτάθηκε στην εισήγησή μας.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. ΑΜΟΥΡΓΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer