Αυτό ειναι το Πρόγραμμα Τελετών
Ο Αγιασμός των Υδάτων σε Αργοστόλι και Ληξούρι
Ορθοδοξία
04/01/2019 | 18:01

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν κατοίκων τῆς Κεφαλληνίας ὃτι, μετά πάσης λαμπρότητος καί μεγαλοπρεπείας θά ἑορτασθῇ ἡ Τελετή τοῦ Ἁγίασμοῦ τῶν Ὑδάτων εἰς τό Ἀργοστόλι καί εἰς τό Ληξούρι τήν 6ην Ἰανουαρίου, Ἑορτή τῶν ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ κατά τό ἑξῆς Πρόγραμμα:

7:00 – 11:00 Ὂρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική Θεία

Λειτουργία.

11:30            Τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων ἐπί τῆς

Γέφυρας ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ.

Εἰς τάς Ἱεράς ἀκολουθίας θά συμμετάσχῃ τό Ἐκκλησιαστικό τμήμα τῆς Κεφαλληνιακῆς χορωδίας ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Χοράρχου κ. Ἀγαθαγγέλου Γεωργακάτου.

12:00 Ἐκκίνησις διά Ληξούριον μέσῳ Φέρρυ – Μπώτ.

12:30 Τέλεσις Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων εἰς Ληξούριον.

Εἰς ἀπάσας τάς Ἱεράς ἀκολουθίας θά προεξάρχῃ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Παρακαλεῖσθε νά συμμετάσχητε καί εἰς τήν Μεγάλην αὐτήν ἑορτήν τῆς Πίστεώς μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ