Νέα θέση Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κοινωνία
26/06/2020 | 15:57

Προκήρυξη μιας νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Δημοσιογραφία» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://dmc.ionio.gr/el/prokirixi-epikouros-2020/

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer