Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις Τράπεζες έως 31/08/12 μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός
Μικροδάνεια μέσω του «Jepemie» για τις επιχειρήσεις
Κοινωνία
12/01/2012 | 19:56

Tα Μικροδάνεια είναι το 2ο χρηματοδοτικό μέσο στα πλαίσια της πρωτοβουλίας JΕΡΕΜΙΕ και αφορά στη χορήγηση δανείων από 5000- 25.000 Ευρώ για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν από την 1/1/2005.
Τα δάνεια χορηγούνται μέσω της Alpha Bank με τραπεζικά κριτήρια. Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από 1,75 -5,00 % Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η Τράπεζα. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ.
Η διάρκεια του δανείου είναι από 48 -60 μήνες συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος 12 μηνών (ως προς το κεφάλαιο). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μια φορά στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν θα ξεπερνούν τα 25.000
Θα χορηγηθούν:
•Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού. (π.χ μηχανολογικός εξοπλισμός)
•Δάνεια για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες κλπ, (Εξαιρούνται μισθοί, ενοίκια και λοιπά λειτουργικά έξοδα)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις , οι οποίες έχουν
συσταθεί και λειτουργούν μετά την 1/1/2005.
Εξαιρούνται οι «προβληματικές επιχειρήσεις» ,τα τυχερά παιχνίδια και συναφής εξοπλισμός, η παραγωγή, μεταποίηση ή διανομή καπνού, η πρωτογενής παραγωγή των προϊόντων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των γεωργικών προϊόντων.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις Τράπεζες έως 31/08/12 μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Θεόφιλος Μιχαλάτος März 2017 cambridge essay examples 15 kommentare ursula prasuhn 20

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer