Ποιους αφορά η μείωση των ενοικίων
Μείωση ενοικίων: Προσοχή στις προθεσμίες το Δεκέμβριο
Οικονομία
05/12/2020 | 17:51

Προσοχή και στις αποζημειώσεις που διεκδικούν για τους προηγούμενους μήνες καθώς τρέχουν σημαντικές προθεσμίες.
Οι μειώσεις που έγιναν το Νοέμβριο πρέπει να δηλωθούν στο Taxisnet.

Στις 15 Δεκεμβρίου λήγει και η προθεσμία για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στις παλιότερες αιτήσεις που υποβλήθηκαν (δηλαδή για τις μειώσεις κατά το πρώτο lockDown) και στις οποίες η ΑΑΔΕ εντόπισε λάθη ειδικότερα:

Αποζημιώσεις Νοεμβρίου

Έχει ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων Covid Νοεμβρίου για να δηλωθούν τα μειωμένα ενοίκια που κατέβαλαν για τον Νοέμβριο
– Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ
– Οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας για την κύρια κατοικία τους ή και για την κατοικία του παιδιού τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από την μόνιμη κατοικία.
– Οι ναυτικοί που βρέθηκαν σε αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης για την κύρια κατοικία τους.

Οι ιδιοκτήτες θα δουν απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό το 50% της απώλειας που έχουν υποστεί, το οποίο είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

Τι θα γίνει με τις αιτήσεις που έχουν λάθη

Περιθώριο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένα κατά 40% ενοίκια προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στη δήλωση Covid ή και στη δήλωση της μίσθωσης του ακινήτου για να κερδίσουν έκπτωση φόρου για το 30% των ενοικίων που δεν έχουν εισπράξει.
Ήδη έχουν κληθεί περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν τις δηλώσεις Covid.

Οι περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων αφορούν κυρίως:

– Υποβολή δήλωσης Covid, χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία μίσθωσης, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων.
– Ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού δήλωσης Covid.
– Μη συμπλήρωση στη δήλωση Covid του είδους της μίσθωσης(π.χ. Επαγγελματική).

Μείωση ενοικίου το Δεκέμβριο

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επέκταση της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίων κατά 40% και το Δεκέμβριο για μεγάλο αριθμό μισθώσεων.

Συγκεκριμένα αναμένεται να ανακοινωθούν ρυθμίσεις που θα προβλέπουν μείωση ενοικίων κατά 40% για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων πληττόμενων οικονομικά από τον κορωνοϊό, για μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές και για φοιτητική στέγη ενηλίκων τέκνων των εργαζομένων, καθώς επίσης και την καταβολή στους ιδιοκτήτες αποζημιώσεων ίσων με το ήμισυ (με το 50%) των εισοδηματικών απωλειών που θα υποστούν.

Προς ενημέρωση για το Νοέμβριο που πέρασε

Υποχρεωτική μείωση ενοικίου 40% για όσους πλήττονται από τον κορονοϊό ανακοίνωσαν το Νοέμβριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.
Η μείωση ενοικίου κατά 40% αφορά, επαγγελματικά ακίνητα σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό, την κύρια κατοικία εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας καθώς και την φοιτητική κατοικία τέκνων των οποίων οι γονείς έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας

Υποχρεωτική μείωση ενοικίου 40% για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο δικαιούνται

α) Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου (συμπεριλαμβάνονται και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων) ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους.

β) Συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.
γ) Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

δ) Ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή, καθώς και για τους συζύγους ή τα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε οικονομολόγους, δικηγόρους και μηχανικούς

Σε αυτό το πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης το Νοέμβριο ανακοινώθηκε πως θα δοθεί εφάπαξ ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ. Τα χρήματα της ενίσχυσης απαλλάσσονται από κάθε φόρο.

Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα. (άρθρο 66)

Έκτακτο επίδομα 500 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες

Η κυβέρνηση πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε, μεταξύ των μέτρων οικονομικής για την πανδημία του κορονοϊού και την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους.

Την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση αναμένεται να λάβουν κάποιοι επιστημονικοί κλάδοι, όπως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και οικονομολόγοι. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, αναμένεται να δοθεί επίδομα 500 ευρώ και άτοκο δάνειο και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Συνταξιούχοι: Έκτακτο βοήθημα- Ποιοι θα το λάβουν σήμερα και ποιοι την Παρασκευή

Τo υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλει με εμβόλιμη πληρωμή τα ποσά για την «13η σύνταξη»

Με εμβόλιμη πληρωμή καταβάλλει τo υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ τα οφειλόμενα ποσά σε 101.551 περιπτώσεις σημερινών συνταξιούχων, για οφειλές που σχετίζονται με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Μαΐου 2019, την λεγόμενη «13η σύνταξη».

Οι συντάξεις των συγκεκριμένων περιπτώσεων δεν είχαν απονεμηθεί, δηλαδή ήταν σε πολύχρονη εκκρεμότητα η απονομή τους και, συνεπώς, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί η έκτακτη ενίσχυσή τους.

Η συνολική πληρωμή των 101.551 περιπτώσεων που λαμβάνουν την έκτακτη ενίσχυση είναι 24.509.971 ευρώ.

Πηγή: alfavita.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ