Ενημέρωση από τον ΕΑΣΚΙ
Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι αιτήσεις ανακατανομής βοσκοτόπων
22/01/2019 | 19:37

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει τους  ντόπιους Κτηνοτρόφουςπου επιθυμούν ανακατανομή των  βοσκοτόπων  που  τους έχουν  κατανεμηθείότι πρέπει να υποβάλουν αίτημα μέχρι  Πέμπτη  31 Ιανουαρίου  2019, σύμφωνα με την τροποποίηση της σχετικής υπ’ αριθμ. 915/69142/2018 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η Απόφαση, «η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) κάθε Περιφερειακής Ενότητας της χώρας διαβιβάζουν στην Επιτροπή, τυχόν αιτήματα Κτηνοτρόφων για χωροταξική ανακατανομή του βοσκότοπου. Τα εν λόγω αιτήματα εξετάζονται εφόσον έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους στη τοπική Δ.Α.Ο.Κ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για την κατανομή 2018,  η τελική ημερομηνία κατάθεσης αιτημάτων είναι η 31.1.2019 Αιτήματα που κατατίθενται μετά από την ημερομηνία αυτή, εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής το επόμενο ημερολογιακό έτος των αιτήσεων.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι ΘιακοΚεφαλονίτες Κτηνοτρόφοι οφείλουν μέχρι την  Πέμπτη  31η  Ιανουαρίου  2019   να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κεφαλληνίας προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη προσέλευσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι οι δικαιούχοι ντόπιοι Κτηνοτρόφοι αποδέχονται την κατανομή βοσκοτόπων έτους 2018 ως έχει, αλλά δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν τυχόν αίτηση-ένσταση, η οποία θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη για τη χωροταξική ανακατανομή έτους 2019.