Οι παροχές που δεν θα έχουν διακανονιστεί θα διακόπτονται
Μέχρι 1η Μαρτίου οι ευεργετικές ρυθμίσεις σε οφειλέτες της ΔΕΥΑΚ
Κοινωνία
19/01/2021 | 10:07

Με την παρούσα επιστολή και σε συνέχεια αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καλούμε τους καταναλωτές που έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς ύδρευσης να διακανονίσουν μέχρι την 01/03/2021 τις οφειλές τους, εκμεταλλευόμενοι την ευεργετική ρύθμιση που είναι σε ισχύ.

Επισημαίνουμε ότι ολοκληρώνεται η προσπάθεια είσπραξης οφειλών που ξεκίνησε στις αρχές του 2020 μέσω της οποίας ήδη πολλοί καταναλωτές έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους. Οι παροχές που δεν θα έχουν διακανονιστεί μέχρι την 01/03/2021 θα διακόπτονται χωρίς νέα ειδοποίηση.

 

 

Ο Πρόεδρος  

Σπαθής Σταύρος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ