Μεγάλη προσοχή
Λιμεναρχειο: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων
29/11/2020 | 09:00

Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα το 28-11-2020/13:00 Δελτίο Πρόγνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες, ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία