Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω πρόγνωσης καιρικών φαινομένων 
Κοινωνία
09/01/2021 | 17:47

Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω πρόγνωσης καιρικών φαινομένων

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα το από 09-01-2021/13:00 Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού ΕΜΥ/Ε.Μ.Κ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας που κοινοποιείται το παρόν εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητάς τους.-

Ο Α/Φ

Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΠΡΙΠΟΡΑΣ Χαράλαμπος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ