Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού
27/09/2020 | 16:59

Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα το από 27-09-2020/1300 C-Α.Α.22/2020 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας που κοινοποιείται το παρόν εντέλλονται για τις ενέργειες τους ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Λ.Σ. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος