Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου πρόγνωσης καιρού
Κοινωνία
05/12/2020 | 15:54

‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου πρόγνωσης καιρού’’.

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα το Αρ. Πρωτ.: 5874/05-12-2020 Δελτίο πρόγνωσης καιρού, που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητάς τους.-

Αξιωματικός Φυλακής

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΛΗΜΝΑΙΟΣ Κ. Αδαμάντιος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ