Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων
Κοινωνία
14/10/2021 | 10:16

‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων ’’.
ΣΧΕΤ.: Α)ΩΠ: 140600/10-21 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./Κ.ΕΠΙΚ.
Β)ΩΠ:140654/10-21 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΕΚΣΕΔ/Ν.Τ.

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικών αναμεταβιβάζεται συνημμένα η Αρ. 442/2021/14-10-2021/0400 UTC Αναγγελία θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την  ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες, ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.

Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Χρήστος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ