Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων
Κοινωνία
14/12/2020 | 08:37

‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων ’’. ΣΧΕΤ.: ΩΠ: 140430/12-20 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΕΚΣΕΔ/ΝΤ.

1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα η Αρ. 560/14-12-2020 Αναγγελία θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες, ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες

και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Επισυνάπτεται:

Δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων (Φ.01)

 

Ο Α/Φ
Ανθυπασπιστής Λ.Σ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ