Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων
Κοινωνία
08/12/2020 | 16:45

‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων ’’.

1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα η Αρ. 537/08-12-2020 Αναγγελία θυελλωδών
ανέμων της Ε.Μ.Υ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες, ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες
και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Ο Α/Φ
Ανθυπασπιστής Λ.Σ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ