Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων
Κοινωνία
06/12/2020 | 16:46

‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων ’’

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα η από 06-12-2020/16:00 UTC/ Α.Α. 530 Αναγγελία θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας που κοινοποιείται το παρόν εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητάς τους.-

Ο Α/Φ

Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΠΡΙΠΟΡΑΣ Χαράλαμπος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ