Υποχρεωτική τήρηση των μέτρων προστασίας
Λειτουργία αγροτικών ιατρείων σε Μεταξάτα και Καραβάδο
11/05/2021 | 09:00

O Αγροτικός Ιατρός  θα βρίσκεται στα Μεταξάτα  Λειβαθούς  την Πέμπτη 13 Μαΐου  2021 από 10:00 πμ έως 13:00 μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών  μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).

 

O Αγροτικός Ιατρός  θα βρίσκεται στον Καραβάδο Λειβαθούς  την Τετάρτη 12 Μαϊου  2021 από 10:00 πμ έως 13:00 μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών  μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).