Προσοχή στους οδηγούς
Ξεκινούν σήμερα τα έργα συντήρησης στη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας
Κοινωνία
24/10/2020 | 08:41

Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλονιάς, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγή της κυκλοφορίας, καθώς και στην αποφυγή ατυχημάτων αποφασίζει:
Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό Νο 50 (Αργοστολίου-Σάμης) και συγκεκριμένα από την διασταύρωσή της με την Δημοτική Οδό Αργοστολίου- Μύλου του Πετριά-Ραζάτων (θέση Μύλος του Πετριά) μέχρι την διασταύρωσή της με την Δημοτικό Οδό Αργοστολίου- Μύλου του Πετριά-Ραζάτων (ύψος ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο.) για λόγους ασφαλείας, λόγω εργασιών συντήρησης της γέφυρας στην θέση <<Αγία Βαρβάρα>> ως ακολούθως:
-Την 24-10-2020 κατά τις ώρες 12:00 έως 18:00.
-Την 25-10-2020 κατά τις ώρες 12:00 έως 18:00.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως ακολούθως:
– Για τα Ελαφρού Τύπου Οχήματα μέσω της παράπλευρης Δημοτικής Οδού Αργοστολίου- Μύλου του Πετριά- Ραζάτων.
– Για τα Βαρέων Τύπου Οχήματα μέσω της Ε.Ο. Αργοστολίου-Πόρου, με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.
Το Τ.Τ. Αργοστολίου παρακαλείται να συνεργαστεί με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλλήνιας για την τοποθέτηση και αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » .
Η παρούσα ισχύει:
-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου και τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Κεφαλληνίας, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.
-Από τη δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε –αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να επιβλέψει για την τοποθέτηση των αναγκαίων πινακίδων και την αφαίρεση τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και να επιτηρεί το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ
Αστυν. Διευθυντής

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ