Με απόφαση Θεόφιλου
Κλειστές Δευτέρα και Τρίτη οι Μονάδες Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Αργοστολίου
Κοινωνία
14/02/2021 | 12:41

                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ

                                             Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • Την επέλαση της κακοκαιρίας «Μήδεια» και την ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς & Ιθάκης περί κλεισίματος των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς & Ιθάκης.

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας των μονάδων προσχολικής αγωγής του Δήμου Αργοστολίου  τη Δευτέρα 15 & Τρίτη 16  Φεβρουαρίου 2021.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia