Με απόφαση Μιχαλάτου
Κλείνουν ακόμη 3 Σχολεία στο Δήμο Αργοστολίου λόγω γρίπης
Πολιτική
30/01/2020 | 15:33

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010· (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ.ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το· άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης  Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010·

Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/2017) σχετικά με «Οργάνωση και· λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων»

Το υπ`αριθμ.365Α/30-1-2020 (αρ εισ 1715/30-1-2020) έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας· Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών»

Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των σχολείων λόγω των αυξανόμενων· απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή λειτουργίας των κάτωθι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων που λειτουργούν στο Δήμο Αργοστολίου κατά την 31η Ιανουαρίου 2020

  1. 2ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου
  2. 3ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου
  3. 5ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου

Ο Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτoς

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer