Κλείνουν 3 Σχολεία και Νηπιαγωγεία στο Δήμο Αργοστολίου λόγω γρίπης
Κοινωνία
05/02/2020 | 15:50

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ.ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010

Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/2017) σχετικά με «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων»

Το υπ`αριθμ.461A/05-02-2020 (αρ εισ 2136/05-02-2020) έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών»

Tην εφαρμογή μέτρων υγιεινής στους χώρους των Σχολικών Μονάδων

Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των σχολείων λόγω των αυξανόμενων απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή λειτουργίας των κάτωθι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων που λειτουργούν στο Δήμο Αργοστολίου στις 6 &7 Φεβρουαρίου 2020

  1. 4o Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου

3o Νηπιαγωγείο Αργοστολίου

Νηπιαγωγείο Κεραμειών

 

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτoς

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer