Κλείνει η γέφυρα στην Αγιά Βαρβάρα για ένα μήνα για λόγους συντήρησης
07/05/2021 | 19:06

Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της  Εθνικής Οδού Νο 50 Αργοστολίου-Σάμης (μέσω γέφυρας Αγίας Βαρβάρας) και συγκεκριμένα από την θέση <<  Φανάρια- Μύλος του Πετριά) μέχρι την διασταύρωσή της με την Δημοτικό Οδό  Μύλοι Πετριά-Ραζάτων (ύψος ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο.) για το χρονικό διάστημα από την 10-5-2021 έως και την 10-6-2021 για λόγους ασφαλείας, λόγω εργασιών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου <<Αποκατάσταση καταστρώματος γέφυρας Αγίας Βαρβάρας και λοιπές εργασίες>>.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης Απόφαση ρύθμισης κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Ν0 25 (Αργοστολίου-Σάμης) μέσω Αγίας Βαρβάρας (7-5-2021)