ΚΕΠ: Υποβολή αιτήσεων για ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ
Κοινωνία
21/09/2021 | 11:57

                                                Λήξη προθεσμίας 30/11/2021

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1)Δ. Ταυτότητας ή Διαβατήριο και Άδεια  διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής (Οι άδειες διαμονής  υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία, ή προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομικών έργων, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου).

2) Έγγραφα που να προκύπτει ο ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ,  και ο ΑΜΑ

3) Φ/φο    καταθετικού λογαριασμού  σε μορφή IBAN, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται  στον ελλαδικό χώρο ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,  με υποχρεωτικά  α΄δικαιούχο τον ωφελούμενο

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τον Ν. 1836/89 προϋποθέσεις:

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2021 ανά επάγγελμα
                          ΚΛΑΔΟΣ       ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

     Ημερομίσθια 2020

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 95-210
Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 50-210
Δασεργάτες-Ρητινοσυλλέκτες 50-210
Καπνεργάτες 50-210
Μουσικοί-μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου 50-210
Υποδηματεργάτες 50-210
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50-230
Χειριστές εσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων 70-210
Ηθοποιοί 50-210
Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 50-210
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 50-210
Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου,Ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου 50-210
Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12
Σμυριδεργάτες 50-240
Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 50-210
Χορευτές-μέλη των οικείων κλαδικών ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτιοακουστικές εκδηλώσεις-μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210

Συνταξιούχοι από 11/9/2021 και μετά, καθώς και  όσοι  υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2021 και μετά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Μουσικοί, χορευτές και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, προσκομίζουν  βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

Χειριστές ανυψωτικών και εκσκαπτικών μηχανημάτων, προσκομίζουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης,  (με χρήση κωδικών ΤΑΧΙΣnet – gov.gr –  Εργασία και ασφάλιση – Ανεργία – Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ). Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν ηλεκτρονικά  κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει οι δικαιούχοι να τα προσκομίσουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 

Tηλέφωνα ΚΕΠ Δ. Αργοστολίου:

 

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61737

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630 & 26713-61000 & 26713-61737

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ