Κεφαλονίτης στο Βιετνάμ του 1890
de Facto
03/12/2023 | 11:45

Του Αντώνη Βενέτη

Η αναφορά της “Κ” της 9.11.2014 στον έλληνα που βρέθηκε στο Βιετνάμ της δεκαετίας του 1960 και στον εμφύλιο πόλεμο Βορείων και Νοτίων, μου δίνει την αφορμή ν’ αναφερθώ σ’ ένα νερό Κεφαλλονίτη, υπολ/γό της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων, ο οποίος σκοτώθηκε στην Ινδοκίνα το 1890.  Αξίζει, νομίζω, να παραθέσω επί λέξει τη σχετική “είδηση ” όπως αυτή αποτυπώθηκε στην Αθηναϊκή εφημερίδα “ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ” της 9.8.1890.

«Από τριών ήδη ετών υπηρέτει εν τω γαλλικώ στρατώ, ως υπολοχαγός του 1ου συντάγματος της “Ξένης Λεγεώνος”, ο εκ Κεφαλληνίας μόλις εικοσιτετραετής νέος Νικόλαος Καμηλάτος.

Ο νεαρός αξιωματικός ευρίσκετο εν Ινδοσινική, τη 6ην Ιουνίου, άγων ανιχνευτικόν απόσπασμα όπερ εξέδραμεν εκ του σταθμού Βου-Χα, κατέλαβεν εξ απίνης μέγα μέρος της συμμορίας του πειρατοληστάρχου Καί-Βιού, ης τινος ηγείτο αυτός ούτος ο αρχηγός, και κατόρθωσε ν’ απωθήση αυτόν μέχρι των οχθών του ποταμού Σογκ – Θουόγκ . Χάρις εις την υπ’ αυτού γενομένην νοημενεστάτην χρησιμοποίησιν του εδάφους και εις τας δεξιωτάτας διατάξεις, ας έλαβεν ο ανδρείος υπολοχαγός, λέγει η ημερησία διαταγή του στρατηγού Bichot, περί τους τριάκοντα εκ των πειρατών εφονεύθησαν ή επνίγησαν.

Ατυχώς ο υπολοχαγός Νικόλαος Καμηλάτος επλήρωσε δια της ζωής του την περιφανή ταύτην επιτυχίαν.  Επεσεν ενδόξως, βληθείς εις την κεφαλήν υπό βολίδος τουφεκίου περί το τέλος του αγώνος».

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer