Κεφαλονιά: Δυο προσλήψεις στη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ»
Κοινωνία
22/05/2018 | 15:00

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ», Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, φορέας λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΚεφαλονιάςΖακύνθου – Ιθάκης, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις προσωπικού για το κλιμάκιο Κεφαλονιάς-Ιθάκης της Κινητής Μονάδας  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα:

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου) – επισυνάπτεται στην παρούσα και στον ιστότοπο: www.metavasi.gr.
  • Φωτοτυπία Πτυχίων
  • Φωτοτυπία Άδειας Ασκήσεως επαγγέλματος
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα (εφόσον υπάρχουν)
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)
  • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης (προαιρετικά)
  • Αποδεικτικά Γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (εφόσον υπάρχουν)

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές και φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής ένταξης, καθώς επίσης και η συμμετοχή των υποψηφίων σε πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τη στελέχωση κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας που λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος ΄΄ΨΥΧΑΡΓΩΣ΄΄.

Επιπροσθέτως, θα συνεκτιμηθεί η διαθεσιμότητα συμμετοχής των υποψηφίων στις ομάδες των επαγγελματιών ψυχικής υγείας της Κινητής Μονάδας που επισκέπτονται σε τακτική βάση το νησί της Ιθάκης.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Διεύθυνση: Βούρβαχη 6Α, ΤΚ 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, τηλ. 26710 24437 αυτοπροσώπως ή να τα αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς ( courier ) στην ανωτέρω διεύθυνση,  σημειώνοντας στο φάκελο ΄΄Για την πρόσληψη προσωπικού της Κινητής Μονάδας Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης, Προκήρυξη 01/2018΄΄.

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την 15η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.

Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται δίδονται από τον ιστότοπο www.metavasi.gr και τηλεφωνικά από την γραμματεία της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στο τηλέφωνο 26710 24437 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 9.30 – 14.00.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

Τιμολέων Γονής

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia