Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου
Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πολιτική
11/12/2018 | 13:55

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση(25η/2018) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 12 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 (αρ. 347/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ:Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

2. Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ΄ δόση 2018) -Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

3. Αποδοχή της 2ης Τροποποίησης και των νέων όρων της, αποδοχή της νέας πίστωσης των 6.376.828,13 € & ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή της Πράξης: ”ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)” – Κωδικός ΟΠΣ 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4. Αποδοχή συμφωνητικού και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του με τίτλο: Λήψη επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) – WiFi4EU» για τη δράση με τίτλο «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

5. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ο.Κ.Α.Π.» οικονομικού έτους 2018.(αριθμ.44/2018 απόφαση Δ.Σ του Ο.Κ.Α.Π )
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π κ. Γ. Παπαναστασάτος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου και λόγω επιτακτικών προθεσμιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ