Από το υπουργείο Ναυτιλίας
Kατακυρώθηκε ο μειοδοτικός διαγωνισμός: Μέχρι 31 Οκτωβρίου το «Ανδρέας Κάλβος» στην γραμμή Ιθάκη-Σάμη-Πάτρα
Κοινωνία
04/03/2020 | 21:01

Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ και επιστροφή, με την εκτέλεση επτά (07) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες, έναντι μισθώματος πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€5.322,58), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ Ν.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ” Ν.Π. 10801, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2020.
Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2020 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει.
Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας.

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer