Καππάτος: Εξάμηνη παράταση και 50% μείωση για τους Δασικούς Χάρτες-Συνολική νομοθετική παρέμβαση για τη Χωροταξία
08/04/2021 | 15:54

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος με την απόφαση για τους δασικούς χάρτες, έλαβαν υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που εμφανίστηκαν σε μια ιδιαίτερη για όλους περίοδο.

Τα σφάλματα που παρατηρήθηκαν σε όλη την Ελλάδα από την ανάρτηση των δασικών χαρτών οδήγησαν σε σημαντικές αποφάσεις:

  • Στην οριζόντια παράταση κατά 6 μήνες της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες.
  • Στη κατά 50% μείωση του παραβόλου που καταβάλουν οι πολίτες για την άσκηση αντιρρήσεων σε κάθε κατηγορία.
  • Στην επανεξέταση των χαρτών και τη διόρθωση αστοχιών με εσωτερικές διαδικασίες, κατά το δυνατόν χωρίς να χρειάζεται υποβολή αντίρρησης και χωρίς κόστος για τους πολίτες.

Η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών παραμένει πολύ σημαντική. Χωρίς δασικούς χάρτες η χώρα μας δεν μπορεί να έχει λειτουργικό κτηματολόγιο και χωρίς κτηματολόγιο θα υπάρχουν πάντα αρνητικές συνέπειες σε κομβικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή, η χωροταξία και η δικαιοσύνη. Για αυτό τα διαδικαστικά προβλήματα κατά τη διαδικασία ανάρτησης, δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από τον κύριο στόχο, που είναι η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.

Το Υπουργείο έχει ανακοινώσει επίσης την προετοιμασία νομοθετικής παρέμβασης που θα αντιμετωπίσει τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως οι δασωμένοι αγροί, οι εκχερσωμένες εκτάσεις, η κυριότητα του Δημοσίου στις δασικές εκτάσεις, οι δυσκολίες στις μεταβιβάσεις και στις επενδύσεις και η διαδικασία της εξέτασης των αντιρρήσεων.

Ηκοινωνία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου στις δασικές εκτάσεις. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία καθώς διαχρονικά η πολιτική ηγεσία δέχεται εισηγήσεις από τη διοίκηση οι οποίες δεν κινούνται προς την κατεύθυνσητης εναρμόνισης της διοικητικής πρακτικής με τις δικαστικές αποφάσεις.

Τόσο με τους συναδέλφους μου Βουλευτές Ιονίων Νήσων, όσο και σε συναντήσεις που είχα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς και με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη και τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού κ. Δημητριάδη, έχω αναδείξει επανειλημμένα πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα να επιλυθεί.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί ώστε στην επικείμενη νομοθετική παρέμβαση, που θα αφορά όλη τη χώρα, να συμπεριληφθεί μια λύση για το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου στις δασικές εκτάσεις, η οποία να προσφέρει διέξοδο σε αυτή την υπόθεση που έχει ταλαιπωρήσει επί δεκαετίες την κοινωνία μας.

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης