Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Κοινωνία
24/05/2022 | 11:24

Περίληψη Προκήρυξης
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Tο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (“New Media Communication and Digital Marketing”).
Το ΠΜΣ «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των Ψηφιακών Μέσων για την Επικοινωνία και το Μάρκετινγκ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στα νέα μέσα επικοινωνίας και ψηφιακού μάρκετινγκ, όσο και σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων.
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Το 50% της διδασκαλίας των μαθημάτων πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 75% των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Τα δια ζώσης μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός εντατικών κύκλων μαθημάτων, οι οποίοι δεν θα υπερβαίνουν τις δύο (2) εβδομάδες ανά εξάμηνο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές εκτός Κεφαλονιάς. Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται συνολικά στα 2.500,00€ για το σύνολο των απαιτούμενων εξαμήνων σπουδών. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής.
Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, μόνο ηλεκτρονικά, στον σύνδεσμο http://sites.ionio.gr/dmc-master/ από Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 έως και Κυριακή 28 Αυγούστου 2022.
Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και άλλες επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες:
• Στον ιστότοπο του ΠΜΣ (https://dmc.ionio.gr/el/master/)
• Από την Γραμματεία (τηλ. 2671027311 email: dmcmaster@ionio.gr )

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σπυρίδων Ε. Πολυκαλάς
Καθηγητής

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer