Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ημερίδα σχετικά με θέματα Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος
Eco news
25/06/2021 | 11:06

Αξιολόγηση της Επίπτωσης στην βιοποικιλότητα περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων εξαιτίας της εισβολής σε αυτές του αλλόχθονου χωροκατακτητικού ζιζανίου “Βρωμοκαρυδιά” (Alianthus
altissima) (HNV-Threat)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020

Ημερίδα Ενημέρωσης

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Κεφαλονιά

Πρόγραμμα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
https://zoom.us/j/94093205696?pwd=RDJsZkxFMU9qalpzRDlmclgzY2c5dz09

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόγραμμα

 11:00-11:10: Καλωσόρισμα
 11:10-11:15: Χαιρετισμός Αντιπρυτάνεως Ιονίου Πανεπιστημίου,
κα. Χριστίνας Μπενέκη
 11:15-11:30: Χαιρετισμός Επιστημονικού Υπεύθυνου, κ. Παύλου
Μπουχάγιερ, Επίκουρου Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων Ιονίου Πανεπιστημίου – «Κύριες κατευθύνσεις
προγράμματος αντιμετώπισης Αείλανθου στο αστικό και το
αγροτικό περιβάλλον»
 11:30-11:45: Πέτρος Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυτικής
Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Επίδραση της
βρωμοκαρυδιάς στην αύξηση και σε φυσιολογικές παραμέτρους
ελιάς και αμπέλου»
 11:45-12:00: Διονύσιος Γασπαράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα
Αξιοποίησης Γεωργικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών «Η επίδραση του αείλανθου στη διαμόρφωση
των ιδιοτήτων του εδάφους και στη θρεπτική κατάσταση της
ελιάς»
 12:00-12:15: Αριστοτέλης Μαρτίνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα
Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο «Απειλές της Αυτόχθονης
Βιοποικιλότητας των Ιονίων Νήσων από το εισβολικό είδος
Ailanthus altissima: η περίπτωση της Ζακύνθου»
 12:15-12:30: Δρ. Γεράσιμος Αντζουλάτος «Οικοσυστημικές υπηρεσίες
στις Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας των νησιών της ΠΙΝ»
 12:30-12:45: Φοίβος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος
Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο «Η Πληροφορική στην υπηρεσία
της μελέτης των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας στο Ιόνια Νησιά»
 12:45-13:00: Θεμιστοκλής Έξαρχος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα
Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο «Μηχανική μάθηση και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στις καλλιεργητικές πρακτικές και στη
γεωργία ακριβείας»
 13:00-13:30: Συζήτηση – Κλείσιμο ημερίδας – Συμπεράσματα

 

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ