Για το μήνα Ιούνιο
Πρόγραμμα λειτουργίας ιατρείου Ομαλών
09/06/2020 | 15:15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΜΑΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2020:

ΠΕΜΠΤΗ 11/06/2020          ΩΡΑ 12:30 -14:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/06/2020   ΩΡΑ 12:30 -14:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/06/2020         ΩΡΑ 12:30 -14:00

ΤΡΙΤΗ 30/06/2020               ΩΡΑ 12:30 -14:00