“Η ΚΡΑΝΗ” ενημερώνει για πρόγραμμα για άνεργους νέους
Κοινωνία
09/09/2017 | 10:08

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου “Η ΚΡΑΝΗ” σε συνέχεια της προσπάθειας του συλλόγου μας για διαρκή ενημέρωση προγραμμάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σας ανακοινώνουμε το παρακάτω πρόγραμμα:

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχος, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης “Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου”

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι/νέες, που πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  • Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα (η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Σημαντική Σημείωση

  • Οι νέοι, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την έναρξη του Προγράμματος, όσο και κατά τη λήξη. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια Διοικητική Περιφέρεια και δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας. Ακόμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας.
  • Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι  μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμέτοχης στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.esee-emporio.gr στο αντίστοιχο πεδίο. Η ένταξη στο μητρώο ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του από 31/07/2017 έως 20/09/2017 και ώρα 23:59:59.
  2. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην Ε.Σ.Ε.Ε. (Κτίριο ΙΝΕΜΥ/Ε.Σ.Ε.Ε., Πετράκη 8, ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ), φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Επισημαίνεται, ότι η Ε.Σ.Ε.Ε. δεν θα δέχεται αιτήσεις κατά το διάστημα 7/8/2017-18/8/2017 (είτε ταχυδρομικώς, είτε με αυτοπρόσωπη παράδοση).

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής – κι όχι αποστολής – των  δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ε.Ε., ορίζεται η Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 20 Σεπτεμβρίου 2017), όπως και η παραλαβή των δικαιολογητικών (μετά τις 27 Σεπτεμβρίου 2017), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Επιπρόσθετα, όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν στο αντίστοιχο  Μητρώο Επιχειρήσεων μέσω της εγγραφής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.esee-emporio.gr. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων, θα καλύψουν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΕΓΓΡΑΦΕΣ   http://www.esee-emporio.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer