Φοίτηση στα Μαθήματα Απολυμαντών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Κοινωνία
08/09/2017 | 15:07

Σας ενημερώνουμε ότι,  με το αρ.: Γ1β/Γ.Π./οικ.64775/24-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:713Λ465ΦΥΟ-ΛΨ8) ανακοινώθηκε η περίοδος φοίτησης, στα μαθήματα των απολυμαντών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ανακοίνωση σας γνωρίζουμε τα εξής :

  1. Η διάρκεια της φοίτησης είναι εξάμηνη. Αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 30 Μαρτίου 2018.
  2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών/ Δ/νση Δημόσιας Υγείας –Λ. Αλεξάνδρας 196,Αθήνα –Τηλ.: 2131600367, από τις 01-09-2017 έως και τις 15-09-2017.

         Α. Αίτηση συμμετοχής.

         Β. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ Τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

         Γ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει από νόσημα που παρακωλύει το επάγγελμα του απολυμαντή.

         Δ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης, (έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ηλικία του ενδιαφερόμενου, δεκτοί από 18-50 ετών).

         Ε. Έγγραφο για την πιστοποίηση όσων ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι).

Δικαίωμα υποβολής έχουν επίσης όσοι υπηρετούν σε Δημόσια νοσοκομεία, άλλα ιδρύματα κ.λ.π.

Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να κατατεθεί εκ μέρους τους η σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, προκειμένου να φοιτήσουν στα μαθήματα σε περίπτωση επιλογής τους .

Η επιλογή γίνεται χωρίς εξετάσεις από επιτροπή, που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer