Με απόφαση Μιχαλάτου
Κλείνουν 3 Δημοτικά και 2 Νηπιαγωγεία στο Δήμο Αργοστολίου λόγω γρίπης
Κοινωνία
29/01/2020 | 16:22

5 σχολεία κλείνουν στο Δήμο Αργοστολίου, λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων της γρίπης, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Αργοστολίου. Σύμφωνα με την απόφαση του δήμου τα πέντε σχολεία είναι:

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν 3852/2010· (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,

To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ.ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το· άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,·

Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ 201/1998.·

Το υπ`αριθμ.318/29-1-2020 (αρ εισ 1651/29-1-2020) έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας· Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών».

Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των σχολείων λόγω των αυξανόμενων· απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή λειτουργίας των κάτωθι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων που λειτουργούν στο Δήμο Αργοστολίου στις 30 &31 Ιανουαρίου 2020

1.4 ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου.

2.6ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου.

3.Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών

4.3ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου.

5.Νηπιαγωγείο Σκάλας.

Ο Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτoς

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer