Τι είπε στην ομιλία του
Επανεξελέγη στο Πολίτικο Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής, της CPMR ο Γαλιατσάτος [εικόνες]
Κοινωνία
02/07/2018 | 17:56

«Είναι καιρός να κεφαλοποιήσουμε την προστιθέμενη αξία της αποκεντρωμένης και περιφερειακής συνεργασίας και να εργαστούμε για την εδραίωση και εμβάθυνση των αρχών της εταιρικής σχέσης και της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,ήταν το μήνυμα του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, στους εκπροσώπους των Περιφερειών της Μεσογείου, με αφορμή την επανεκλογή του στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής, της CPMR, κατά τη διάρκεια της διήμερης Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα  από την Πέμπτη 28  έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου, στην Πάτρα,

Ο κ. Γαλίατσάτος στην ομιλία του αναφέρθηκε σε δύο θέματα που αφορούσαν το ρόλο και την πολιτική της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, στην Ευρώπη, ενώ μένοντας στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων εστίασε στο ζήτημα της εδαφικής συνοχής και της επικοινωνίας των νησιών του Ιονίου.

«Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μας ενδιαφέρει η λογική της εδαφικής συνοχής να είναι στην επικαιρότητα. Η ΠΙΝ αποτελείται από επτά δήμους , από 33 νησιά, εκ των οποίων μόνο τα 13 είναι κατοικούμενα. Είναι μία Περιφέρεια που βρίσκεται σε κατακόρυφη διάταξη. Αυτό μας δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία και στη δική μας εσωτερική συνοχή, γι αυτό επιδιώκουμε και είναι ζητούμενο και για την επόμενη προγραμματική περίοδο, τη δημιουργία ενός άξονα Βορρά- Νότου, που θα είναι και οδικός και ακτοπλοϊκός  και ταυτόχρονα τη δημιουργία ποιοτικών, καθέτως, συνδέσεων με τα μεγάλα εθνικά δίκτυα που μας συνδέουν με τους ευρωπαϊκούς οδικούς άξονες. Ταυτόχρονα εργαζόμαστε και είμαστε σε καλή στιγμή για τη δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων με προοπτική διασύνδεσης και με την Ιταλία, με τις γειτονικές μας περιφέρειες, την Αλβανία και ενδεχομένως με την Κροατία. Τέλος προχωρούμε σε μία εξέταση δυνατοτήτων για τη λειτουργία της ακτοπλοΐας μας με ηλεκτρική ενέργεια , μειώνοντας έτσι αισθητά τους ρύπους από την κυκλοφορία των πλοίων με τη σημερινή τους μορφή» τόνισε ο κ. Γαλιατσάτος ενώ επεσήμανε ότι η πολιτική που ασκείται από την Περιφερειακή Αρχή έχει στόχο να διευκολύνει την τουριστική οικονομία , που είναι όπως είπε «ο σημαντικότερος οικονομικός παράγοντας του τόπου», αλλά παράλληλα και να ασκήσει πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος .

Παράλληλα στην ομιλία του, στη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, ο Περιφερειάρχης Ι.Ν. ανέπτυξε δύο θέματα που αφορούν το ρόλο και την άμεση στόχευση της CPMR. Το πρώτο αφορούσε την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής  των Μεσογειακών Περιφερειών και το δεύτερο τις πολιτικές αλληλεγγύης που πρέπει να ασκηθούν σχετικά με το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα.

«Σε μια εποχή που συνεχίζονται να υψώνονται τείχη στην Ευρώπη, ενισχύοντας τις εθνικιστικές τάσεις και την απομόνωση, οφείλουμε να μιλήσουμε πιο δυνατά και να υπενθυμίσουμε την εξαιρετική σημασία της πολιτικής συνοχής, ως μιας πολιτικής που είναι απαραίτητη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Να δηλώσουμε ότι αντιτιθέμεθα σε οποιαδήποτε εθνικοποίησης της πολιτικής αυτής. Είναι ανάγκη να εργαστούμε όλο το υπόλοιπο διάστημα για μία ενισχυμένη πολιτική συνοχής, που θα επεκτείνεται και για την περίοδο μετά το 2020 και να συνομολογήσουμε ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να ενσωματωθεί με μία καθολική και μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Ευρώπη του μέλλοντος απαιτεί την υιοθέτηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής προσέγγισης σε συγκεκριμένες περιοχές , μέσα στην οποία θα προσδιορίζονται η ανάπτυξη μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες. Με αυτό το τρόπο θα ενισχυθούν τα οφέλη των ευρωπαϊκών πολιτικών για τους εμπλεκόμενους, θα καταστήσουν δυνατή την εδραίωση συμμαχικών και εταιρικών σχέσεων στην Ευρώπη, οι οποίες θα αποδώσουν απτά αποτελέσματα στις εν λόγω περιοχές και φυσικά στους πολίτες τους» τόνισε ο Περιφερειάρχης Ιονίων νήσων

Σχετικά με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα στις Μεσογειακές Περιφέρειες ο κ. Γαλιατσάτος επεσήμανε πως πρόκειται για ένα εξέχον ζήτημα για την Ευρωπαϊκή πορεία , επισημαίνοντας πως οι πολιτικές αλληλεγγύης σχετίζονται άμεσα με το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα.

«Θεωρούμε ότι έχουμε συμφωνήσει ότι στα μεταναστευτικά ζητήματα δεν εξετάζεται μόνο η ασφάλεια, αλλά λαμβάνονται  υπ’ όψη οι βαθύτερες αιτίες των προσφυγικών ροών και τάσεων. Επιβάλλεται η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης ώστε να βελτιώνεται η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Είναι ώρα να μιλήσουμε όλοι πολύ πιο καθαρά για την εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών τόσο στις συζητήσεις για τη λήψη των αποφάσεων στα μεταναστευτικά και στα προσφυγικά ζητήματα, όσο και στη γενικότερη διαχείριση του προβλήματος. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα την ανάγκη για νέα αύξηση των διατιθέμενων πόρων για την ανάπτυξη πρακτικών πρωτοβουλιών συνεργασίας που σχετίζονται με τα μεταναστευτικά ζητήματα, για την υποδοχή και ένταξη των μεταναστών, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την πρόληψη της βίας που συνδέεται με τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Είναι  ανάγκη μιας αυξημένης εμπλοκής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Αυτό αποτελεί κομβικό ζήτημα και για τη δική μας Διαμεσογειακή Επιτροπή και τα μέλη της» συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχη Ιονίων νήσων.

Στη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, στην Πάτρα, στην οποία, μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν, επανεξελέγη πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής CRPM για το 2018-2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, συναντήθηκαν Εκπρόσωποι από 15 περιφέρειες της Μεσογείου, προκειμένου να συζητήσουν από κοινού, με στελέχη των ευρωπαϊκών οργάνων, κρίσιμα ζητήματα που άπτονται της οικονομίας, της νεολαίας, της μετανάστευσης και του βιώσιμου τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην Πολιτική Συνοχής.

Το παρόν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έδωσαν και ο  Αντιπεριφερειάρχηςστον Τομέα Τουρισμού (Τουριστική Προβολή και Νησιωτική Πολιτική),  Σπύρος Γαλιατσάτος και ο Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα και Εξωστρέφεια, (Πρωτογενής Τομέας, Δίκτυα Περιφερειών, Διεθνείς Συνεργασίες, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας),Γιάννης Φοντάνας.

Να σημειωθεί ότι η Διαμεσογειακή Επιτροπή είναι μία από της 6 γεωγραφικές επιτροπές της CPMR. Δημιουργήθηκε το 1990 για να εκφράσει τα κοινά συμφέροντα των Μεσογειακών Περιφερειών, και σήμερα συγκεντρώνει 40 Περιφέρειες από 9 διαφορετικές χώρες και από τις δύο ακτές της Μεσογείου (Αλβανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Μαρόκο, Τυνησία).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia