Προυπολογισμού 843.00 ευρώ από την ΠΙΝ
Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο “Αποκατάσταση του καθολικού & του παρεκκλησίου του Αγ. Νικολάου της Μονής Αγίων Φανέντων” στη Σάμη
01/07/2020 | 18:35