Τι ζητά από τον Αλυσανδράτο
Ένσταση Ρουχωτά για το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τον Πλατύ Γιαλό
29/08/2018 | 18:29

Κύριε Πρόεδρε, οι περιπτώσεις έκτακτης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται περιοριστικά από τον Νόμο και στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η σύγκληση του Δ.Σ. με πρωτοβουλία του προέδρου του και επομένως κακώς έχετε συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη θέματα επί πλέον του προταθέντος από τους 14 δημοτικούς συμβούλους.

Μετά τα παραπάνω σας καλούμε να τροποποιήσετε την πρόσκληση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία προκλήθηκε μετά από αίτημα 14 δημοτικών συμβούλων, το οποίο υπεβλήθη την 27η Αυγούστου 2018 με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την αναστολή λειτουργίας της δημοτικής παραλίας του Πλατύ Γιαλού».

Για την ΕΝΩΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ
Βασίλης Γρ. Ρουχωτάς