Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος: Η θέση του Συλλόγου για την Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές για το έτος 2021
Κοινωνία
24/12/2020 | 11:33

Σχετικά με την λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές για το έτος 2021 και με δεδομένη την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νομου 4177/2013 ως εξής:

<<2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,
β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),
γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shopsinashop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Εφόσον η προθεσμία των τριών (3) μηνών του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο Αντιπεριφερειάρχης υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν.
3852/2010 (Α’ 87).
Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Εάν δεν εκδοθεί η απόφαση, ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.>> –

που όπως αναφέρεται στην  παραγρ. 2 του άρθρου 49 του νόμου 4472/2017 αντικαθίσταται από:

 

<<Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.»>>

 

  • θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την θέση του Συλλόγου μας ως εξής:
  1. Στο πλαίσιο της προάσπισης των συμφερόντων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των μελών μας , εμπόρων και επαγγελματιών -αυτοαπασχολούμενων, που δραστηριοποιούνται με πολύ μικρές – οικογενειακές κυρίως επιχειρήσεις , θεωρούμε ότι η Κυριακή είναι και πρέπει να συνεχίσει να είναι αργία , η ημέρα ξεκούρασης και παύσης εργασιών για όλους τους εργαζόμενους , ιδιοκτήτες ή υπαλλήλους των επιχειρήσεων.
  2. Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα μπορεί και πρέπει να αποτελεί μονάχα το άνοιγμα την Κυριακή κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου – ήτοι από την 1 Μαϊου έως την 31 Οκτωμβρίου των μικρών εμπορικών καταστημάτων τουριστικών ειδών και οπωροπαντοπωλείων , που βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού σε τουριστικές  περιοχές προς εξυπηρέτηση και μόνο άμεσων αναγκών της τουριστικής κίνησης.
  3. Εκφράζουμε την δυναμική μας αντίθεση με την ισχύουσα τροποποίηση του νομικού πλαισίου που περιγράφουμε παραπάνω , σύμφωνα με το οποίο με την κατάργηση των τετραγωνικών μέτρων και του περιορισμού των  αλυσίδων καταστημάτων ,  ο μικρός επαγγελματίας υφίσταται ακόμα και την Κυριακή τον ανταγωνισμό των μεγάλων  Super Market και αλυσίδων –  Πολυκαταστημάτων , και είναι αναγκασμένος πλέον να ανοίγει μεν την Κυριακή αλλά με ελάχιστο τζίρο δε , μόνο και μόνο για να μην οδηγηθούν ακόμα και αυτοί οι πελάτες που έχει, στις ανοικτές Υπεραγορές. Με την τροποποίηση αυτή ο νομοθέτης έγινε για ακόμα μία φορά υπηρέτης των συμφερόντων των μεγαλοκαρχαριών  και αρωγός στον διωγμό και τον εκτοπισμό από τις αγορές που δυστυχώς υφίστανται οι μικροί έμποροι , επαγγελματίες και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
  4. Για όλα τα παραπάνω σας προτρέπουμε οσον αφορά τα όρια του Δήμου Αργοστολίου, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς όλους αυτούς -τους πολλούς – που παλεύουν για την επιβίωση της μικρής τους εμπορικής επιχείρησης , να απαγορεύσετε την Λειτουργία τις Κυριακές, των Εμπορικών καταστημάτων που βρίσκονται επί της  Εθνικής Οδού Αργοστολίου Πόρου εκτός από αυτά που βρίσκονται εντός οικισμών – κατοικημένων περιοχών στα ενδιάμεσα χωριά.

Τέλος θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το γεγονός ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες επικοινωνίας λόγω της πανδημίας θα μπορούσατε να οργανώσετε με τους φορείς μέσω τηλεδιάσκεψης την διαβούλευση , ώστε να υπάρχει μία διαλεκτική συζήτηση επί της ουσίας για το σοβαρό αυτό θέμα , μεταξύ όλων των εμπλεκομένων , αντί να περιορισθούμε στην στείρα μονομερή έκφραση απόψεων του κάθε φορέα μέσω γραπτής επιστολής.

Η Διοίκηση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ