Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με τηλεδιάσκεψη
Πολιτική
01/05/2020 | 10:15

Έχοντας υπόψη το άρθρο 167 παρ. 3 , το από 29-04-2020 αίτημα των παρατάξεων ¨.Α.Ν.Α.ΣΑ για τα Ιόνια Νησιά¨, ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨, Ανυπότακτο Ιόνιο ¨Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια¨ καθώς του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης ¨Επτανησιακή Πρωτοβουλία¨, κ. Παναγιώτη Ποζίδη,  για σύγκλιση συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα άρθρα 168 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,   την  αριθμ. 11/11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου  2020 και ώρα 15:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:  Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η :   Ορισμός Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης – παραλείψεις της Περιφερειακής Αρχής.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ¨Επτανησιακή Πρωτοβουλία¨ κ Παναγιώτης Ποζίδης.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Μέτρα ασφαλείας για την λειτουργία των Σχολικών Μονάδων μετά την άρση των μέτρων για τον κορονοιό.

Επερωτών: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ , κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Ενημέρωση για τις προσλήψεις του υγειονομικού προσωπικού και των δομών υγείας.

Επερωτών: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨, κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.» που αφορούν στην ΠΙΝ και ιδιαίτερα για το άρθρο 93 σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Εισηγητές: Οι επικεφαλής των παρατάξεων ¨Α.Ν.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά¨, ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨, Ανυπότακτο Ιόνιο¨ και ¨Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια¨ και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ¨ Επτανησιακή Πρωτοβουλία ¨ κ. Παναγιώτης Ποζίδης.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018).

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση μέλους Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ιονίων Νήσων (ΠΣΕΚ-ΙΝ) και διορισμός των Μελών του”

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αποκατάσταση της παράλειψης στη γραμμή Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα και ενίσχυση των δρομολογίων για τη γραμμή Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.

Εισηγητές:  Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησιακή Πρωτοβουλία¨ κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

 

ΘΕΜΑ 5ο:   4η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητές:  Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Νικόλαος Μουζακίτης  

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer