Με την επίδειξη της πολυτεκνικής ταυτότητος
Είσοδος Πολυτέκνων στα Στρατιωτικά Πρατήρια
12/12/2019 | 13:43

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Κεφαλονιάς και Ιθάκης  ενημερώνει τα μέλη του ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού αποδέχτηκε το αίτημα της ΑΣΠΕ και ενέκρινε την είσοδο των πολυτέκνων στα Στρατιωτικά Πρατήρια ανά την Επικράτεια, καθώς επίσης και στο Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων (που λειτουργεί στο Βύρωνα Αττικής), με τις παρακάτω προϋποθέσεις.

α) Η είσοδος θα επιτρέπεται με την  επίδειξη της πολυτεκνικής ταυτότητος.
β) Η πολυτεκνική ταυτότητα (βιβλιάριο) να είναι θεωρημένη από το Σύλλογο  Πολυτέκνων-μέλος της ΑΣΠΕ, στο οποίο ανήκει  οργανικά ο πολύτεκνος και να βρίσκεται σε ισχύ.

γ)Στην πολυτεκνική ταυτότητα να έχει επικολληθεί το ένσημο της ΑΣΠΕ και να έχει επικυρωθεί με σφραγίδα του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων.