ΕΑΣ: Οδηγίες για το κλάδεμα του αμπελιού
03/03/2018 | 13:52

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης τονίζει ότι η εφεύρεση του κλαδέματος των αμπελιών δεν είναι καθόλου τυχαία. Αντίθετα, χωρίς αυτή τα αμπέλια δεν θα καρποφορούσαν κάθε χρόνο και ούτε θα μπορούσαν να καλλιεργούνται σε σχήματα ώστε να εξασφαλιστεί η αύξηση της παραγωγής των και η καλύτερη ποιότητα των σταφυλιών.

Το ξερό κλάδεμα πραγματοποιείται όταν τα μάτια «κοιμούνται» και βρίσκονται προστατευμένα από το κρύο ή τη βροχή κάτω από ειδικά λέπια. Το πότε ακριβώς θα κλαδευτούν τα αμπέλια δεν είναι καθορισμένο από την αρχή, γιατί εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την ποικιλία, το έδαφος, το κλίμα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Το σχήμα των αμπελιών που θα επιλέξουμε εξαρτάται πάλι από τη ποικιλία και τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής και τον σκοπό του καρπού που παράγεται, δηλαδή επιτραπέζια, σταφιδάμπελα ή, οινοποιήσιμα. Τα κυπελλοειδή σχήματα των αμπελιών, που είναι συνήθως χαμηλά, κρατούν τα αμπέλια κοντά στη γη. Πρόκειται για σχήματα που διαμορφώνονται όταν τα εδάφη είναι φτωχά, οι συνθήκες ξηροθερμικές και οι άνεμοι πολύ δυνατοί. Τα γραμμικά σχήματα, είναι πιο διαδεδομένα σχήματα που δίνουν στήριξη στη βλάστηση των αμπελιών και στη παραγωγή .

Ο Ε.Α.Σ. υπενθυμίζει στο Θιακο Κεφαλλονίτη Αμπελουργό ότι εφαρμόζοντας το όψιμο κλάδεμα έχουμε αμπέλια με μεγαλύτερη καρποφορία. Τον Μάρτιο ή αρχές Απριλίου, στα κλήματα που έχουν κλαδευτεί παρατηρείται ‘άφθονη δακρύρροια που έχει ως αποτέλεσμα να διευκολύνεται η παγοκαταστροφή ή το σάπισμα των νέων βλαστών που βρέχονται.

Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης