ΕΑΣ: Νέα εγκύκλιος για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων
Οικολογία
10/12/2018 | 11:37

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι με νέα εγκύκλιο, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων» της περιόδου 2019-2023 επισημαίνονται και διευκρινίζονται τα ακόλουθα, αναφορικά στην εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχο του προγράμματος συμπληρωματικά της 1849/57000/19.4.18  Υπουργικής  Απόφασης.

Στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου για την αίτηση ένταξης, την επιλεξιμότητα και υλοποίηση του προγράμματος, είναι υποχρεωτική η επιβεβαίωση όλων των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων με οινοποιήσιμες ποικιλίες της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, καθώς και τα στοιχεία του αιτούντα ένταξη σ’ αυτό, Παραγωγού. Ο έλεγχος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης πραγματοποιείται μέσω του Αμπελουργικού Μητρώου και των αναπτυγμένων εφαρμογών του, ενώ λαμβάνεται υπόψη κάθε επιπλέον διαθέσιμη πληροφορία για την εκμετάλλευση από άλλες πηγές όπως από την Ενιαία Αίτηση Επιδότησης, τίτλοι ιδιοκτησίας, κ.λ.π.

Όλα τα αμπελοτεμάχια, που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο, στην αμπελουργική εκμετάλλευση του παραγωγού, χαρτογραφημένα, κωδικοποιημένα και με επικαιροποίηση της περιγραφικής και χαρτογραφικής τους πληροφορίας, όπου θα αποτυπώνεται πλήρως η καλλιεργητική κατάστασή τους.

Τα αμπελοτεμάχια πρέπει να είναι, τεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες και με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης.

Τονίζεται, ότι προκειμένου να εξασφαλίζεται η χορήγηση και χρήση αξιόπιστων και επικαιροποιημένων στοιχείων για τα αμπελοτεμάχια, προϋπόθεση είναι η διενέργεια διοικητικού ή/ και επιτόπιου ελέγχου, κατά την διαδικασία ορθής τήρησης του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο, αρμοδίως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για διευκρινήσεις στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών και στο Τμήμα Επιδοτήσεων που λειτουργούν καθημερινά, από 8 πρωί έως 4 απόγευμα,  στο κτιριακό συγκρότημα της ΕΝΩΣΗΣ, στη παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτση 1 στο Αργοστόλι.

Από  τον  Ε.Α.Σ.  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ