Δείτε ποιες είναι
e-ΕΦΚΑ: Καταργούνται στα ΚΕΠ 68 υπηρεσίες του
Κοινωνία
02/06/2021 | 12:21

Απλούστευση Διαδικασιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- e-ΕΦΚΑ, καθώς καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ 68 διαδικασίες του, οι οποίες κρίθηκαν παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχώρησαν σε συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των φορέων του δεύτερου, με στόχο τη διοικητική αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που υπήρχαν στις βάσεις δεδομένων του Κράτους και μπέρδευαν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας έχει ξεκινήσει με την επαναξιολόγηση 272 διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προωθηθεί η ουσιαστική διοικητική ενοποίηση του Φορέα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η Ομάδα εργάζεται σε τρεις (3) άξονες:

 • την αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που δεν έχουν πλέον νόημα ύπαρξης, είτε μέσω συγχώνευσης τους είτε μέσω κατάργησης τους από τα συστήματα του Δημοσίου
 • τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ένταξη τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου αυτό είναι εφικτό
 • την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) αλλά και την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Στο παραπάνω πλαίσιο, με Εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Λεωνίδας Χριστόπουλος προς όλα τα ΚΕΠ της χώρας, εξήντα οκτώ (68) διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ, που κρίθηκαν παρωχημένες ή που παρέχονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ, ενώ 11 από αυτές έχουν ήδη αντικατασταθεί από μια Ενιαία Διαδικασία για τα Έξοδα Κηδείας, μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά.

Οι εξήντα οκτώ διαδικασίες που καταργούνται είναι οι εξής:

Κωδικός ekep

Τίτλος πιστοποιημένης διαδικασίας

 • 40
  Ανανέωση βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)
 • 41
  Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τη σύζυγο)
 • 42
  Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)
 • 101
  Έξοδα κηδείας συνταξιούχου ΤΣΑΥ
 • 143
  Ανανέωση βιβλιαρίου υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • 149
  Διαγραφή από τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • 150
  Εγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • 151
  Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • 152
  Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • 153
  Έκδοση νέου βιβλιάριου υγείας ΤΣΜΕΔΕ (σε αντικατάσταση απολεσθέντος άμεσα ασφαλισμένου ή συζύγου ή τέκνου)
 • 154
  Επανεγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • 167
  Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • 311
  Έκδοση βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)
 • 312
  Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ για τον ανασφάλιστο σύζυγο
 • 313
  Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)
 • 314
  Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας (για τη σύζυγο)
 • 675
  Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων (για προστατευόμενα μέλη)
 • 1318
  Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67)
 • 1693
  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Παιδιά / Ανήλικα αγόρια ή ανύπαντρα και άνεργα κορίτσια
 • 1694
  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Διαζευγμένη / ος εντός ενός έτους από την ημερομηνία του διαζευκτηρίου
 • 1695
  Έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας ασφ. Δημοσίου/ Εν ενεργεία υπαλλήλου
 • 1696
  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Σύζυγος
 • 1697
  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος με αναστολή
 • 1698
  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Χήρα / ος
 • 1699
  Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Ανύπαντρα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν
 • 1700
  Έκδοση βιβλιαρίου Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος
 • 2085
  Υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου
 • 2087
  Απώλεια Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας
 • 2088
  Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας Συζύγου
 • 2089
  Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου άγαμων τέκνων
 • 2092
  Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ)
 • 2107
  Αντικατάσταση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω συμπλήρωσης, απώλειας ή καταστροφής
 • 2110
  Χορήγηση βεβαίωσης υπαγωγής στον Κλάδο Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας
 • 2111
  Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας
 • 2113
  Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Κλάδο Υγείας μέλους οικογένειας ασφαλισμένων και συνταξιούχων
 • 2173
  Αντικατάσταση απολεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας
 • 2197
  Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ταμείου
 • 147
  ΤΣΜΕΔΕ – Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • 151
  Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • 152
  Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
 • 1177
  Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Μέσω Κ.Ε.Π. Πιστοποιημένου χρήστη
 • 1178
  Έγγραφή – Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
 • 1246
  Επανεκτύπωση ειδοποίησης /απόδειξης καταβολής εισφοράς
 • 1247
  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΟΓΑ
 • 1249
  Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
 • 1252
  Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση
 • 1253
  Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση
 • 1265
  Χορήγηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος έτους/ετών
 • 1311
  Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για δικολάβους)
 • 10002
  Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής σε μη απογεγραμμένες/ους στο ΙΚΑ ατομικές επιχειρήσεις –επιτηδευματίες (φυσικά πρόσωπα)
 • 2139
  ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση (μόνο για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους μηχανογραφικά).
 • 2140
  ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά)
 • 2141
  ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση Ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά)
 • 2147
  Έκδοση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • 2148
  Έκδοση βεβαίωσης εργοδοτών ξενοδοχείων περί οφειλών
 • 2149
  Χορήγηση εφάπαξ παροχής ή επιστροφή ατομικών εισφορών ασφαλισμένου ξενοδοχοϋπαλλήλου
 • 1167
  Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας)
 • 0.092
  Κάλυψη εξόδων κηδείας ασφαλισμένου από ΤΣΑΥ
 • 0.101
  Κάλυψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου από ΤΣΑΥ
 • 1318
  Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67) από Ταμείο Νομικών
 • 2097
  Χορήγηση βοηθήματος για έξοδα κηδείας (ΟΑΠ – ΔΕΗ)
 • 0.155
  Χορήγηση εξόδων κηδείας ΤΣΜΕΔΕ
 • 0.046
  Χορήγηση εξόδων κηδείας από το ΙΚΑ
 • 2197
  Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ΤΕΑΥΕΚ
 • 1259
  Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων από τον ΟΓΑ
 • 2178
  Χορήγηση συντάξεως θανάτου και εξόδων κηδείας σε χήρες-χήρους και ορφανά συνταξιούχων υγειονομικών από ΤΣΑΥ
 • 2177
  Χορήγηση σύνταξης θανάτου και εξόδων κηδείας από το ΤΣΑΥ
 • 2092
  Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ)
 • 2114
  Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας προς τον ΟΓΑ

Πηγή: dikaiologitika.gr

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ