Αγροτική Ένωση
Ε.Α.Σ.: Πρώτη φορά ορθή διαχείριση κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων
Κοινωνία
03/04/2021 | 15:41

Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι στη δημιουργία ενός Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας φυτοφαρμάκων προχωρούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ως γνωστόν οι συσκευασίες φυτοφαρμάκων χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα υλικά λόγω του περιεχομένου τους, με τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα (όπως, υπολείμματα καλλιεργειών και κτηνοτροφίας, πλαστικά δοχεία φυτοφαρμάκων – λιπασμάτων και τα πλαστικά εξαρτήματα θερμοκηπίων) να αποτελούν το 31% της συνολικής παραγωγής αποβλήτων.

Σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις οι συσκευασίες αυτές απορρίπτονται, μετά το άδειασμα τους, όπου χρησιμοποιήθηκαν, λόγω έλλειψης ενημέρωσης και παιδείας για τους κινδύνους που απορρέουν από τη μη σωστή συλλογή των. Εν συνεχεία, εφόσον μαζευτούν πολλές συσκευασίες αν δεν θαφτούν, καίγονται. Η καύση απελευθερώνει άκρως τοξικές ουσίες όπως, φουράνια, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, διοξίνες και αιωρούμενα σωματίδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση τοξικών ουσιών που αποτελούν άμεσο κίνδυνο τόσο για τη μόλυνση των υδάτων, του περιβάλλοντος όσο και της ανθρώπινης υγείας.

Ενδιαφέρον προκαλεί μια από τις προτάσεις που προκρίνεται βάση της οποίας κάθε ΑγροΚτηνοτρόφος που αγοράζει οποιοδήποτε φάρμακο, θα «χρεώνεται» στο Α.Φ.Μ. του. Μόλις ο ΑγροΚτηνοτρόφος χρησιμοποιήσει το γεωργικό φάρμακο, δεν θα πετάει τη συσκευασία, αλλά για να ξεχρεωθεί, θα είναι υποχρεωμένος να το επιστρέφει και σε ειδικούς κάδους που θα βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία πώλησης γεωργοκτηνοτροφικών φαρμάκων. Τότε και μόνο τότε, θα ξεχρεώνεται το Α.Φ.Μ. του. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης και ο Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας που θα συλλέξουν τις συσκευασίες.

Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης σημειώνει ότι με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά, η επιστροφή της ρυπογόνου συσκευασίας λαμβάνει υποχρεωτικό χαρακτήρα αφού κανένας ΑγροΚτηνοτρόφος δεν θα μπορεί να προβεί σε νέα αγορά φαρμάκου αν δεν έχει επιστρέψει την προηγούμενη συσκευασία όπως, ανάλογο εγχείρημα εφαρμόζεται στη Βραζιλία όπου ανακυκλώνεται το 95% των τοξικών συσκευασιών που συλλέγονται.

Από Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia